Aktualności
19.10.2023

Szanowni Państwo
Informujemy, że oddaliśmy do użytkowania nową stronę internetową
Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Toruniu. Liczymy na to, że będzie ona dla Państwa bardziej dostępna i przejrzysta.

31.01.2023

52. OKRĘGOWA OLIMPIADA BIOLOGICZNA
Okręg toruński

W nawiązaniu do wcześniejszych ogłoszeń, informujemy, że w odbywających się w ostatnią sobotę (28.01.2023r.) zawodach okręgowych 52. Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej okręgu toruńskiego ostatecznie udział wzięło 68 zawodników. To wyłonieni w etapie szkolnym uczniowie szkół średnich województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Wyniki zawodów okręgowych zostaną ogłoszone do 11 marca na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej.

Wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do zawodów III stopnia - etapu centralnego Olimpiady Biologicznej.

Członkom Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Toruniu dziękujemy za weryfikację prac badawczych uczniów i zaangażowanie w przeprowadzeniu zawodów II stopnia Olimpiady Biologicznej na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu.

Przewodniczący KOOB w Toruniu
dr Krzysztof Kowalski

Sekretarz KOOB w Toruniu
dr hab. Justyna Wiśniewska, prof. UMK

  


24.01.2023

52. OLIMPIADA BIOLOGICZNA
zawody II stopnia
Toruń, 28 stycznia 2023 r


Dnia 28 stycznia 2023 r. (sobota) w godz. 13.00 do 16.00 obędzie się egzamin pisemny zawodów II stopnia 52. ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Zawody Okręgu toruńskiego (województwa kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) odbywać się będą na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (WNBiW) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Lwowskiej 1. Egzamin zostanie przeprowadzony równolegle w trzech salach wykładowych:

 • sala wykładowa I (Audytorium Karola Darwina)
 • sala wykładowa II
 • sala wykładowa III

Rozmieszczenie sal w budynku przedstawiane zostało na mapce poniższej. Prosimy uczestników o odpowiednio wcześniejsze odszukanie swojego nazwiska na drzwiach przydzielonej sali egzaminacyjnej oraz punktualne stawienie się na egzamin.

Mapka - rozmieszczenie sal egzaminacyjnych w budynku WNBiW (plik pdf)

Program zawodów
12.45 – 13.00
 • Zajmowanie miejsc przez uczestników Olimpiady w salach wykładowych - kolejność wchodzenia zgodnie z listą umieszczoną na tablicach informacyjnych oraz drzwiach sal wykładowych, za okazaniem dowodu tożsamości lub legitymacji; zajmowanie miejsc zgodnie z kolejnością wejścia na salę.
 • Przywitanie zawodników oraz przedstawienie Członków Komisji Egzaminacyjnej KOOB.
13.00-16.00
 • Rozwiązywanie testu.
13.15-16.00
 • Spotkanie z nauczycielami w sali nr M3 (parter, budynek C);
 • Konsultacje dotyczące organizacji Olimpiady Biologicznej;
 • Podpisywanie delegacji i rozliczanie kosztów podróży.


Informacje dla nauczycieli

Po rozpoczęciu egzaminu, od godz. ok. 13.15 do godz. 16.00 w sali M3 (patrz mapa) będzie możliwe załatwienie formalności, jak np. podbicie i rozliczenie delegacji, oraz krótkie spotkanie z organizatorami zawodów okręgowych.

Informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży.

 • Opiekunowie wypełniają zestawienie rozliczenia kosztów podróży.
 • Po weryfikacji kosztów przez Sekretarza, zwrotu kosztów na konto bankowe dokona księgowa z Komitetu Głównego OB.
 • W przypadku problemu z dojazdem na zawody publicznymi środkami transportu jest możliwość rozliczenia dojazdu na zawody fakturami (płatność przelewem) wystawionymi przez prywatnych przewoźników (w treści usługa transportowa) - muszą one zawierać na odwrocie informacje skąd-dokąd i dane przewożonych osób. Należy również uzasadnić konieczność skorzystania z takiego typu transportu (np. brak połączenia, koszt biletu droższy niż prywatny transport).
 • Faktura powinna być wystawiona na:
  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej
  ul. Miecznikowa 1
  02-096 Warszawa
  NIP 525-16-42-879

Miejsce odbywania się zawodów
(plik pdf)

Wirtualny spacer po budynku WNBiW18.12.2022

52. OLIMPIADA BIOLOGICZNA
zawody II stopnia

Informujemy, że zawody II stopnia Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2022/2023 odbywać się będą w dniu 28 stycznia 2023 r. Egzamin pisemny zawodów okręgu toruńskiego przeprowadzony zostanie w salach wykładowych Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu przy ulicy Lwowskiej 1. Do zawodów zakwalifikowało się 78 uczestników ze szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Zwracamy uwagę, że od tego roku Komitet Główny Olimpiady Biologicznej nie przewiduje możliwości wyboru okręgu, w którym zawodnik chce pisać egzamin. Opiekunów i samych zawodników prosimy o przekazanie nam informacji o zakwalifikowaniu się również do udziału w zawodach Olimpiady Chemicznej. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej będzie organizował dla takich uczniów możliwość indywidualnego napisania testu.

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Toruniu

1.09.2022

Rejestracja zawodników na 52. Olimpiadę Biologiczną

Informujemy Dyrektorów szkół, że rejestracja Uczestników 52. Olimpiady Biologicznej na rok szkolny 2022/2023 w Systemie Obsługi Konkursów (https://rejestracja.olimpbiol.pl/) zostanie uruchomiona 1 września 2022 r.

Zapisy Uczestników trwają do końca września 2022 r. – po tym terminie System nie będzie przyjmował zgłoszeń!

Instrukcja rejestracji zawodnika:

 1. Podczas pierwszego logowania należy wybrać opcję: „uzyskaj dostęp”, po czym na adres e-mail szkoły zostanie wysłana automatyczna wiadomość z danymi do logowania. Dane te obowiązują przez cały czas trwania konkursu. Loginy i hasła przydzielone podczas poprzedniej edycji Olimpiady tracą ważność – każda szkoła musi pobrać nowy login i hasło w nowej edycji Olimpiady.
 2. Podczas rejestracji Dyrektorzy będą zobowiązani do wpisania danych Uczestników do systemu elektronicznego. Aby ułatwić tę procedurę KGOB przygotował do pobrania papierowe formularze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z listą danych, które Uczestnicy powinni dostarczyć Dyrektorowi swojej placówki (formularze dostępne są na stronie KGOB pod adresem http://www.olimpbiol.pl/index.php/rejestracja/). Kluczowe jest zgłoszenie tematu pracy badawczej, który po akceptacji właściwego Komitetu Okręgowego będzie obowiązywał Uczestnika w danej edycji Olimpiady i nie będzie mógł być zmieniony w jej trakcie.
 3. Do zakończenia rejestracji kluczowe jest potwierdzenie danych oraz wypełnienie ankiety przez Uczestnika – odpowiednie powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail Uczestnika zgłoszony podczas rejestracji. Brak potwierdzenia danych i/lub ankiety uniemożliwia akceptację tematu pracy badawczej przez właściwy Komitet Okręgowy i w konsekwencji powoduje brak możliwości startu w zawodach szkolnych – System Obsługi Konkursu nie pozwoli na wypełnienie protokołu z zawodów dla danego Uczestnika.
 4. Bieżący status danego Uczestnika (potwierdzenie danych, wypełnienie ankiety, akceptacja tematu pracy badawczej przez KO) można śledzić po zalogowaniu się do systemu w zakładce Moja Szkoła.

Bezpośredni dostęp do systemu uzyskają wszystkie licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe I stopnia, które 31 sierpnia 2022 r. miały wprowadzony aktualny adres e-mail do bazy danych RSPO lub dokonały po tym czasie zgłoszenia aktualizacyjnego do KGOB. Jeżeli adres e-mail Państwa Szkoły jest nieaktualny, to należy wypełnić papierowe zgłoszenie (dostępne na stronie KGOB pod adresem http://www.olimpbiol.pl/index.php/rejestracja/) i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na odwrocie dokumentu.


29.08.2022
 

Złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Armenii!!!

Jagienka Mądrzak, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jednocześnie zawodniczka toruńskiego okręgu OB, zdobyła złoty medal podczas 33 Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, która odbyła się w Armenii w dniach 10-18 lipca 2022 r. W sumie 237 zawodników zmagało się z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi. Jagience oraz jej opiekunowi, Pani Katarzynie Dukat, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


26.08.2022

Nowy regulamin OB na lata 2022-2025

W latach 2022-2025 formuła Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej pozostaje zbliżona do dotychczas obowiązującej, tzn. funkcjonującej od reformy w 2016 r. Jednakże nowy regulamin zawiera szereg szczegółowych zmian – głównie porządkowych, ale także merytorycznych, w tym dotyczących pracy badawczej oraz zawodów centralnych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią nowego regulaminu przed rozpoczęciem planowania i wykonywania pracy badawczej. Nowy regulamin i harmonogram dostępne są w zakładce „Polecane”.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapoznanie uczestników z regulaminem Olimpiady.
 2. Opiekunem pracy badawczej musi być nauczyciel biologii. Opiekuna pracy badawczej wyznacza dyrektor szkoły.
 3. Nastąpiła zmiana formy prezentacji wyników pracy badawczej. Praca powinna zostać przedstawiona w postaci zwięzłego tekstu liczącego maksymalnie 1000 wyrazów. Obowiązuje format A4, tzn. praca nie ma już charakteru plakatu!
 4. Zwiększony został zakres wymagań na etapie centralnym.
 5. Zmianie uległ adres mailowy Komitetu Głównego OB w Warszawie. Korespondencję poczty elektronicznej prosimy kierować na nowy adres email: kgob.sekretariat@gmail.com.

1.07.2022
 

Zmiany w Prezydium Komitetu Okręgowego
Olimpiady Biologicznej w Toruniu

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że nowym przewodniczącym Komitetu na kadencję 2022-2025 został dotychczasowy sekretarz Komitetu dr Krzysztof Kowalski z Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców. Funkcję sekretarza Komitetu objęła dr hab. Justyna Wiśniewska, prof. UMK z Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Toruniu


22.06.2022

Podziękowania dla Przewodniczącego Komitetu Okręgowego
Olimpiady Biologicznej w Toruniu

W środę 15 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu odbyło się uroczyste spotkanie Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej. Podczas spotkania członkowie Komitetu złożyli wyrazy podziękowania Panu dr. Lucjanowi Rutkowskiemu, długoletniemu przewodniczącemu Komitetu, który we wrześniu odchodzi na emeryturę.

Pan dr Rutkowski zaangażowany był w tworzenie Olimpiady Biologicznej od samego jej początku. Członkowie Komitetu bardzo cenili sobie możliwość współpracy z Nim, a Olimpijczycy uwielbiali warsztaty botaniczne, które prowadził. Dziękujmy Panu Doktorowi za wspólnie spędzone chwile i możliwość nauki. Życzymy wszystkiego dobrego i wierzymy, że jeszcze nie raz wesprze on swoim doświadczeniem działania Komitetu.


27.04.2022

Laureaci etapu centralnego 51. Olimpiady Biologicznej

W dniach 22-25 kwietnia 2022 r. odbyły się w Warszawie zawody centralne 51. Olimpiady Biologicznej. Okręg toruński reprezentowało 18 uczniów z 12 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Łącznie w zawodach udział wzięło 94 zawodników z całej Polski.

Miło nam zakomunikować, że 5 zawodników z okręgu toruńskiego uzyskało tytuł laureata, natomiast 13 tytuł finalisty Olimpiady Biologicznej. Jagienka Mądrzak, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajęła II miejsce, uzyskując tym samym tytuł laureata I stopnia oraz bilet na zawody międzynarodowe Olimpiady Biologicznej, które odbędą się w dniach 10-18 lipca 2022 r. w stolicy Armenii.

Wszystkim laureatom i finalistom 51. Olimpiady Biologicznej oraz ich opiekunom gratulujemy sukcesu, a Jagience Mądrzak życzymy powodzenia podczas zawodów międzynarodowych.


13.04.2022

Warsztaty dla Olimpijczyków

W dniach 6-8 kwietnia 2022 r. na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu odbyły się warsztaty przygotowujące Olimpijczyków do zawodów centralnych 51. Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 22-24 kwietnia w Warszawie. W warsztatach uczestniczyło 18 uczniów z 12 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Podczas warsztatów Olimpijczycy doskonalili umiejętności praktyczne w ramach pracowni zoologicznej, botanicznej, biochemicznej i bioinformatycznej. Uczniowie m.in. wykonali sekcję ryby, dżdżownicy i karaczana, wykonywali preparaty mikroskopowe tkanek roślinnych oraz uczyli się obsługi pipet automatycznych.

Wszystkim Olimpijczykom życzymy powodzenia podczas zawodów centralnych oraz uzyskania tytułu laureata Olimpiady Biologicznej.

  


28.03.2022

Zawody centralne 51. Olimpiady Biologicznej

Czas i miejsce zawodów

Zawody centralne 51. Olimpiady Biologicznej odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniach 22–24 kwietnia 2022 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowa 1.

Recenzje prac badawczych

Recenzje prac badawczych zostaną przesłane zawodnikom pocztą elektroniczną po posiedzeniu Komisji Oceniającej ds. prac badawczych zaplanowanym na początek kwietnia, ale nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zawodów.

Rozpoczęcie zawodów

W piątek 22 kwietnia planowana jest rejestracja uczestników oraz uroczyste rozpoczęcie zawodów. Uczestnicy spoza Warszawy będą mogli skorzystać z noclegów od 22 do 25 kwietnia.

  Informacje o hotelu:

  Ibis Budget Warszawa Reduta
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16
  02-366 Warszawa
  tel.: 22 572 25 00 / 22 824 05 40

Zwrot kosztów przejazdu

Koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji (PKP – pociąg osobowy, pośpiesz. II kl., PKS) pokrywa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej tylko po pozostawieniu biletu w jedną stronę i podpisanego oświadczenia o kosztach związanych z podróżą powrotną. Zwrot wydatków za podróż będzie dokonywany przelewem na konto bankowe wskazane przez zawodnika lub opiekuna delegowanego z okręgu.

Pierwszy dzień zawodów

Uczestnicy w sobotę 23 kwietnia zostaną podzieleni na cztery około 20-osobowe grupy. Dla każdej z grup zostaną przydzielone takie same zadania praktyczne wykonywane w laboratoriach, ale będą one wykonywane w innej kolejności.

Drugi dzień zawodów

Rano w niedzielę 24 kwietnia odbędzie się egzamin pisemny, a następnie po krótkiej przerwie rozpoczną się obrony prac badawczych. W trakcie obrony uczestnicy będą mieli możliwość odniesienia się do pisemnych recenzji prac.

Zakończenie zawodów

Uroczyste zakończenie zawodów jest planowane na poniedziałek 25 kwietnia przed południem.


9.03.2022

Warsztaty przygotowujące do zawodów centralnych 51. Olimpiady Biologicznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Toruniu zawiadamia, że warsztaty przygotowujące do zawodów centralnych 51. Olimpiady Biologicznej odbędą się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu w dniach 6-8 kwietnia 2022 r. Poniżej zamieszczamy harmonogram warsztatów oraz listę zawodników z podziałem na grupy:

Przed udziałem w warsztatach zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z wymaganiami oraz filmami instruktażowymi do poszczególnych pracowni. Wytyczne oraz pliki instruktażowe dostępne są na stronie Komitetu Głównego OB w zakładce Informatory oraz na kanale „Olimpiada Biologiczna KGOB” w serwisie YouTube. Informujemy, że organizatorzy nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów dojazdu na warsztaty, noclegów i wyżywienia.


17.02.2022

LAUREACI ZAWODÓW OKRĘGOWYCH 51. OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

Komitet Główny OB opublikował listę laureatów zawodów okręgowych. Z radością informujemy, że 14 zawodników z okręgu toruńskiego uzyskało tytuł laureata i tym samym zakwalifikowało się do zawodów centralnych, które odbędą się 22-24 kwietnia br. w Warszawie.
Zawody okręgowe 51. Olimpiady Biologicznej odbyły się 22 stycznia 2022 r. na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. Brało w nich udział 105 uczestników z 37 szkół z województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Wszytskim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas zawodów centralnych.


25.01.2022
 

51. OLIMPIADA BIOLOGICZNA
zawody II stopnia

Ostatecznie do egzaminu pisemnego zawodów okręgowych 51. Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2021/2022, które odbyły się w ostatnią sobotę na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, przystąpiło 105 uczestników z 37 szkół średnich z województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Z racji obostrzeń wynikających z utrzymywaniem reżimu sanitarnego, zawody odbyły się w pięciu salach egzaminacyjnych, jednakże dzięki skomunikowaniu sal w czasie egzaminu przez internet, zawodnicy mieli równy dostęp do informacji od organizatorów.
Komitet Główny OB, na stronie internetowej w zakładce Zadania, opublikował arkusz z zadaniami oraz klucz odpowiedzi do egzaminu pisemnego zawodów okręgowych. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone do 20 lutego na stronie internetowej Komitetu Głównego.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w zawodach a opiekunom i rodzicom za pracę, jaką włożyli w przygotowanie uczniów do zawodów.

Członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Toruniu


18.01.2022

51. OLIMPIADA BIOLOGICZNA
zawody II stopnia
Toruń, 22 stycznia 2022 r


Uzupełnienie informacji z dnia 14.01.2022 r

 • Prosimy o przybycie na zawody okręgowe z co najmniej 45 min wyprzedzeniem. Egzamin pisemny rozpoczyna się o godz. 13:00, prosimy zatem o przybycie na godz. 12:15.
 • W tym roku szkolnym, ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, KGOB odrzucił wszystkie wnioski o zmianę miejsca przystąpienia do zawodów. Uczestnicy zawodów powinni zatem stawić się w miejscu wyznaczonym przez macierzysty KO.
 • Podczas egzaminu pisemnego można korzystać z własnego kalkulatora, ale zabronione jest posiadanie przy sobie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, np. smartfonów. Urządzenia telekomunikacyjne należy przekazać na przechowanie opiekunom lub osobom towarzyszącym albo można będzie pozostawić je w miejscu wyznaczonym przez Komisję. Posiadanie przy sobie w czasie egzaminu nawet wyłączonego urządzenia może przesądzić o dyskwalifikacji.
 • Prosimy o zabranie ze sobą czarnego DŁUGOPISU nieprzebijającego na drugą stronę kartki papieru (Ważne!).

 • Zwrot kosztów podróży

 • Zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie biletu w jedną stronę i wypełnionego, zamieszczonego poniżej, oświadczenia o drodze powrotnej. Druk oświadczenia prosimy wydrukować i wypełnić wcześniej. Zwroty będą realizowane na podany przez uczestnika rachunek bankowy.
 • Oświadczenie o drodze powrotnej (plik pdf)


14.01.2022

51. OLIMPIADA BIOLOGICZNA
zawody II stopnia
Toruń, 22 stycznia 2022 r


Informacje ogólne

Do egzaminu pisemnego zawodów II stopnia 51. Olimpiady Biologicznej Okręgu toruńskiego zakwalifikowało się 117 zawodników z 37 szkół średnich z województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Egzamin odbędzie się 22 stycznia 2022 r. w godz. 13.00 - 16.00 na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Lwowskiej 1. Ze względu na obostrzenia wynikające z utrzymywania reżimu sanitarnego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującym rozporządzeniem Rektora UMK, egzamin zostanie przeprowadzony w pięciu salach wykładowych:

 • sala wykładowa 173A – 30 osób
 • sala wykładowa I (Audytorium Karola Darwina) – 30 osób
 • sala wykładowa II – 20 osób
 • sala wykładowa III – 20 osób
 • sala wykładowa IV – 17 osób

Rozmieszczenie sal w budynku przedstawiane zostało na mapce poniższej. Prosimy uczestników o odpowiednio wcześniejsze odszukanie swojego nazwiska na drzwiach przydzielonej sali egzaminacyjnej oraz punktualne stawienie się na egzamin.

Mapka - rozmieszczenie sal egzaminacyjnych w budynku WNBiW (plik pdf)

Program zawodów
12.45 – 13.00
 • Zajmowanie miejsc przez uczestników Olimpiady w salach wykładowych nr 173A w budynku A oraz I, II, III, IV w budynku B - kolejność wchodzenia zgodnie z listą umieszczoną na tablicach informacyjnych oraz drzwiach sal wykładowych, za okazaniem dowodu tożsamości lub legitymacji; zajmowanie miejsc zgodnie z kolejnością wejścia na salę.
 • Przywitanie zawodników oraz przedstawienie Członków Komisji Egzaminacyjnej KOOB.
13.00-16.00
 • Rozwiązywanie testu.
13.15-16.00
 • Spotkanie z nauczycielami w sali nr M3 (parter, budynek C);
 • Konsultacje dotyczące organizacji Olimpiady Biologicznej;
 • Podpisywanie delegacji i rozliczanie kosztów podróży.


Informacje dla nauczycieli

Po rozpoczęciu egzaminu, od godz. ok. 13.15 do godz. 16.00 w sali M3 (patrz mapa) będzie możliwe załatwienie formalności, jak np. podbicie i rozliczenie delegacji, oraz krótkie spotkanie z organizatorami zawodów okręgowych. Ze względu na obostrzenia wynikające z utrzymywania reżimu sanitarnego prosimy o zebranie się najpierw w holu przed salą.

Informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży.

 • Opiekunowie wypełniają zestawienie rozliczenia kosztów podróży.
 • Po weryfikacji kosztów przez Sekretarza, zwrotu kosztów na konto bankowe dokona księgowa z Komitetu Głównego OB.
 • W przypadku problemu z dojazdem na zawody publicznymi środkami transportu jest możliwość rozliczenia dojazdu na zawody fakturami (płatność przelewem) wystawionymi przez prywatnych przewoźników (w treści usługa transportowa) - muszą one zawierać na odwrocie informacje skąd-dokąd i dane przewożonych osób. Należy również uzasadnić konieczność skorzystania z takiego typu transportu (np. brak połączenia, koszt biletu droższy niż prywatny transport).
 • Faktura powinna być wystawiona na:
  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej
  ul. Miecznikowa 1
  02-096 Warszawa
  NIP 525-16-42-879

Miejsce odbywania się zawodów
(plik pdf)

Wirtualny spacer po budynku WNBiWUwaga!!! Na korytarzach i w pomieszczeniach WNBiW obowiązuje zachowywanie dystansu oraz zakrywanie ust i nosa.17.12.2021

Zawody okręgowe 51. Olimpiady Biologicznej

W związku ze stale rosnącą liczbą notowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w tym roku szkolnym nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów okręgowych w okręgu innym niż macierzysty.

Egzamin pisemny zawodów okręgowych rozpocznie się 22 stycznia (sobota) o godz. 13:00 w miastach stanowiących siedziby Komitetów Okręgowych. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane na początku stycznia.


12.10.2021
 

Złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej!!!

Jakub Kwiatkowski, uczeń Uniwersyteckiego Liceum Akademickiego i olimpijczyk z okręgu toruńskiego, zdobył złoty medal podczas 32 Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej IBO Challenge II organizowanej w tym roku przez Portugalię. Zawodnicy z 76 krajów zmagali się z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi w dniach 18 – 23 lipca w formie zdalnej. To już trzecie zwycięstwo Jakuba, który wcześniej dwukrotnie stawał na podium olimpijskim zdobywając srebrne medale w roku 2019 i 2020. Jakubowi oraz jego opiekunowi, Pani Bożenie Kmiecik, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


19.11.2020

Komunikat KGOB w sprawie organizacji zawodów okręgowych
50. Olimpiady Biologicznej

Sytuacja epidemiczna zmienia się dynamicznie i w związku z tym KGOB w porozumieniu z komitetami okręgowymi podjął następujące decyzje:

 • Możliwość dostosowania tematu pracy do wykonywania w warunkach domowych jest możliwa do 1.12.2020 r. W tym celu należy wysłać e-mail do odpowiedniego KO;
 • W połowie grudnia zostanie ogłoszona decyzja o ewentualnym przełożeniu terminu zawodów okręgowych, które aktualnie planowane są na 23 stycznia 2021 r.;
 • W tej edycji Olimpiady wykluczamy możliwość przystąpienia do zawodów okręgowych w miejscu innym niż wskazane przez macierzysty okręg.

Pełna treść komunikatu KGOB (plik pdf)


16.01.2020

Zawody II stopnia XLIX Olimpiady Biologicznej
w dniu 25 stycznia 2020 roku.


Program
10.30
 • Zajmowanie miejsc przez uczestników Olimpiady w salach wykładowych nr I i II w budynku B - kolejność wchodzenia alfabetyczna, za okazaniem dowodu tożsamości; zajmowanie miejsc zgodnie z ustaloną numeracją.
 • Przywitanie zawodników oraz przedstawienie Członków Komisji Egzaminacyjnej KOOB.
11.00-14.00
 • Rozwiązywanie testu.
11.15-13.00
 • Spotkanie z nauczycielami w sali nr 88 (parter, budynek C);
 • Konsultacje dotyczące organizacji Olimpiady Biologicznej;
 • Podpisywanie delegacji i rozliczanie kosztów podróży.
13.00-14.30
 • Wydawanie suchego prowiantu uczestnikom zawodów.


Informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży
uczestnikom OB spoza Torunia

 • Opiekunowie wypełniają zestawienie rozliczenia kosztów podróży
 • Po weryfikacji kosztów przez Sekretarza, Opiekunowie otrzymują zwrot kosztów podróży za pokwitowaniem
 • W przypadku problemu z dojazdem na zawody publicznymi środkami transportu jest możliwość rozliczenia dojazdu na zawody fakturami (płatność przelewem) wystawionymi przez prywatnych przewoźników (w treści usługa transportowa) - muszą one zawierać na odwrocie informacje skąd-dokąd i dane przewożonych osób. Należy również uzasadnić konieczność skorzystania z takiego typu transportu (np. brak połączenia, koszt biletu droższy niż prywatny transport).
 • Faktura powinna być wystawiona na:
  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej
  ul. Miecznikowa 1
  02-096 Warszawa
  NIP 525-16-42-879

Miejsce odbywania się zawodów
(plik pdf)


«ARCHIWUM AKTUALNOŚCI»