17.01.2018
Zawody II stopnia XLVII Olimpiady Biologicznej
w dniu 20.01.2018 r.

Program
10.30
  • Zajmowanie miejsc przez uczestników Olimpiady w salach wykładowych nr I i III w budynku B (kolejność alfabetyczna, za okazaniem dowodu tożsamości, zajmowanie miejsc zgodnie z ustaloną numeracją).
  • Przywitanie zawodników oraz przedstawienie Członków Komisji Egzaminacyjnej KOOB.
11.00-14.00
  • Rozwiązywanie testu.
11.15-13.00
  • Spotkanie z nauczycielami w sali nr 88 (parter, budynek C);
  • konsultacje dotyczące organizacji Olimpiady Biologicznej;
  • podpisywanie delegacji i rozliczanie kosztów podróży.
13.00-14.30
  • Wydawanie suchego prowiantu uczestnikom zawodów.

Miejsce odbywania się zawodów
(plik pdf)


17.10.2016
Harmonogram Olimpiady Biologicznej 2016/2017
Etap zawodów Wydarzenie Data
Szkolny Dyrektor szkoły rejestruje Uczestnika w systemie elektronicznym oraz zgłasza temat jego pracy badawczej od 1 do 30 września (piątek)
Ostateczny termin weryfikacji tematów prac badawczych 5 października (środa)
Ostateczny termin poprawiania tematów prac badawczych 7 października, godz. 9:00
Egzamin pisemny zawodów I stopnia. Uczestnik przystępuje do egzaminu w szkole, do której uczęszcza. 8 października (sobota) 9:00-10:30
Opublikowanie modelu odpowiedzi 8 października, godz. 11:00
Komisja szkolna ocenia pracę pisemną Uczestnika i uzupełnia protokół z zawodów, a Dyrektor Szkoły wysyła protokół wraz z oryginałami kart odpowiedzi do KGOB do 12 października (środa)
decyduje data stempla pocztowego
Odwołania merytoryczne do 13 października (czwartek)
decyduje data stempla pocztowego
Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez KGOB (weryfikacja oceny egzaminu pisemnego) do 31 października (poniedziałek)
Uczestnik wykonuje pracę badawczą od 1 listopada do 31 grudnia*
Dyrektor szkoły deponuje pracę badawczą Uczestnika w repozytorium udostępnionym przez system elektroniczny do 9 stycznia (poniedziałek)
Ostateczny termin składania wniosku o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów II stopnia 6 stycznia (piątek)
Ostateczny termin wydania decyzji w sprawie zmiany miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów II stopnia 13 stycznia (piątek)
Weryfikacja formalna pracy badawczej przez KOOB dopuszczająca Uczestnika do egzaminu pisemnego zawodów II stopnia do 16 stycznia (poniedziałek)
Ostateczny termin przesyłania poprawionych prac badawczych 18 stycznia (środa)
Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie pisemnym II stopnia 19 stycznia (czwartek)
Okręgowy Egzamin pisemny zawodów II stopnia. Uczestnik przystępuje do egzaminu w miejscu wskazanym przez KOOB, do którego przynależy. 21 stycznia (sobota)
Opublikowanie modelu odpowiedzi 21 stycznia (sobota)
KOOB przesyłają oryginały kart odpowiedzi do KGOB do 24 stycznia (wtorek)
decyduje data stempla pocztowego
Odwołania merytoryczne do 26 stycznia (czwartek)
Ogłoszenie wyników zawodów II stopnia przez KGOB (ocena egzaminu pisemnego) do 3 lutego (piątek)
Centralny Ostateczna kwalifikacja Uczestników do zawodów III stopnia (powiadomienia listowne do Szkół) do 20 marca
Recenzja prac badawczych do 31 marca
Posiedzenie Komisji Oceniającej ds. prac badawczych do 7 kwietnia
Ocena pracy badawczej do 14 kwietnia
Zawody III stopnia w Warszawie (test teoretyczny, zadania praktyczne i obrona pracy) 21-23 kwietnia
*Akceptowane są prace wykonane we wcześniejszym terminie.

Ze szczegółami dotyczącymi pracy badawczej można się zapoznać tutaj (plik pdf).

«ARCHIWUM AKTUALNOŚCI»